ข้อมูลทั่วไป

เราเกิดมาพร้อมความไม่รู้ แต่เราก็ต้องรู้ตัวเองว่าเราไม่รู้อะไรและขวนขวายให้รู้สิ่งนั้น


top