Jobs information

Jobs information

Job Number:OSR2-20221227-01
Permanent staff Sales Engineer
Salary 18,000 Working Hours
Work Location Samutprakan Holidays
Job Description

- ตรวจสอบเครื่องที่เสียคืนจากผู้ใช้ และแจ้งสาเหตุ อะไหล่ที่จำเป็น และทำใบเสนอราคา

- ซ่อมเครื่องที่เสียตามคำสั่งของผู้ใช้

- บันทึกข้อ 1 และ 2 ด้านบนเป็นประวัติการตรวจเช็คและซ่อม

- ทำการสาธิตการใช้งานเครื่องตามที่ลูกค้าต้องการ

- ตรวจเช็คเครื่องจากโรงงานก่อนส่งถึงมือลูกค้า

- สนับสนุนงานขายอื่น ๆ โดยให้ความรู้ด้านเทคนิค

<งานขาย>

- ทำใบเสนอราคาสำหรับผู้ใช้และตัวแทนจำหน่าย

- จัดทำเอกสารการขาย INV วางบิล และอื่นๆ

- การเตรียมการส่งสินค้า การบรรจุหีบห่อ การทำความสะอาด และอื่นๆ

- ทำกิจกรรมการขายอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการและผู้จัดการ

- เยี่ยมเยียนผู้ใช้และตัวแทนจำหน่ายเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และรักษาความสัมพันธ์อันดี

<งานอื่นๆ>

1.สนับสนุนเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นๆ

2.ได้รับมอบหมายงานเบ็ดเตล็ดเพื่อสนับสนุนบริษัท

3.สนับสนุนงานด้านโฆษณา เช่น เว็บไซต์ แคตตาล็อก ชั้นวางของสำหรับลูกค้าและนิทรรศการ

Qualification Requirement

- เพศชาย อายุ 20 ไม่เกิน 27 ปี

- จบการศึกษาระดับ ปวช ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า , เครื่องกล และที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้าและเครื่องกลสำหรับซ่อมเครื่องจักร

- มีทักษะและประสบการณ์ในการซ่อมเครื่อง

- มีประสบการณ์ในการทำงานด้านที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

- สื่อสารภาษาอังกฤษได้

- สามารถเดินทางไปทำงานได้

Allowace - ค่าน้ำมัน 3,000 บาท

top