ข้อมูลทั่วไป

ประกาศรับสมัครผู้ทีสนใจไปทำงานยังประเทศญี่ปุ่น

บริษัท จัดหางาน โอเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทจัดหางานจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการสรรหาบุคคลากรให้กับบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นในประเทศไทย เมื่อไม่นานมานี้ประเทศญี่ปุ่นได้เปิดโอกาสให้มีการจ้างแรงงานต่างชาติเพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากประเทศกำลังเข้าสู่ภาวะประชากรวัยทำงานลดลง ซึ่งบริษัทจัดหางานโอเอส (ประเทศไทย) มีเครือข่ายกับหลากหลายบริษัทในประเทศญี่ปุ่น จึงสามารถช่วยประสานงานให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะทำงานในเทศญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างอุตสาหกรรมของบริษัทญี่ปุ่นที่เป็นพันธมิตรกับเรา เช่น บริษัทในอุตสาหกรรมออโตโมทีฟ บริษัทในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ และบริษัทในอุตสาหกรรมอุปกรณ์ถ่ายภาพ เป็นต้น ดังนั้น บริษัท จัดหางานโอเอส (ประเทศไทย) จำกัด จึงอยากเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นอย่างถูกกฎหมายได้ยื่นใบสมัครเพื่อรับการคัดเลือกไปทำงานที่ญี่ปุ่น โดยตำแหน่งงานที่ทางบริษัทฯ เปิดรับสมัครมีดังนี้
 • Machine Design and Development
 • Electrical / Electronic Design and Development
 • Software Development
 • R&D Material
 • * ระยะเวลาการไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างน้อย 3 ปี คุณสมบัติเบื้องต้น
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาตรี อาชีวศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิศวกรรมศาสตร์หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เคยมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในระดับ JLPT: N3 อย่างน้อย
 • สามารถเดินทางไปทำงานที่ญี่ปุ่นได้อย่างน้อย 3 ปี
 • เงินเดือนและสวัสดิการ
 • ฐานเงินเดือน 52,000-130,000 บาท
 • ค่าเช่าบ้าน
 • ค่าประกาศนียบัตร
 • โบนัสปีละ 2 ครั้ง
 • ปรับเงินเดือนทุกปี
 • ค่าทำงานล่วงเวลา และค่ากะ
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุจากการทำงาน
 • ประกันการจ้างงาน
 • เงินบำนาญ
 • วันหยุดประจำปี
 • * สวัสดิการข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับบริษัทที่ผู้สมัครจะได้เข้าทำงาน

  top