ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR1-20190509-02
Permanent Staff Sale Representative *Chonburi*
เงินเดือน 15,000-25,000 เวลาทำงาน 8 ชม.
จันทร์-ศุกร์ (08.30-17.30)
สถานที่ปฏิบัติงาน ชลบุรี วันหยุด วันเสาร์-อาทิตย์
รายละเอียดงาน - นำเสนอและขายผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท แก่ลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่
- นำเสนอการขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า
- หาลูกค้าใหม่และดูแลลูกค้าเก่า
- ระบุและแก้ไขข้อกังวลของลูกค้า
- ประสานงานภายในบริษัท
- ประสานงานตารางการจัดส่งและการส่งมอบสินค้าและบริการ
- หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร -เพศชาย / เพศหญิง
-อายุ 28 - 35 ปี
-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องมา 1 - 2ปีขึ้นไป
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
-หากสื่อสารภาษาญี่ปุ่น หรือจีนได้ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีประสบการณ์ในงานขายเกี่ยวกับเครื่องจักรจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีรถยนต์และใบขับขี่
สวัสดิการ - ค่าเดินทาง
- ค่าน้ำมัน
- โทรศัพท์ของบริษํท
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสุขภาพ
- ค่าทำฟัน
- เงินช่วยเหลืองานต่างๆ
- ท่องเที่ยวบริษัท
- งานเลี้ยงปีใหม่
- โบนัส

top