ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR1-20190606-01
Permanent Staff Sale & Marketing Assistant Staff (Japanese Speaking)
เงินเดือน 40,000-80,000 เวลาทำงาน 8 ชม.
จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30 น.
สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร วันหยุด วันเสาร์-อาทิตย์
รายละเอียดงาน - เดินทางไปพบลูกค้ากับคนญี่ปุ่น เป็นผู้ช่วยในการขายสินค้า
- งาน Marketing
- งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร -ไม่จำกัดเพศ
-อายุ 26 - 39 ปี
-มีประสบการณ์ด้านงาน Sale ในบริษัทญี่ปุ่น
-มีประสบการณ์การเจราจา เสนอขาย จัดทำ Present ต่อลูกค้า
-จัดทำเอกสารในบริษัท และเอกสารต่างๆ
-สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับ N2 ขึ้นไป
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน
สวัสดิการ - ค่าเดินทาง
- ประกัน
- โบนัส

top