ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR1-20200115-01
Permanent Staff Mechanical & Electrical Engineer
เงินเดือน 45,000 (Base Salary) เวลาทำงาน 8 ชม.
จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร วันหยุด วันเสาร์-อาทิตย์
รายละเอียดงาน - To coordinate M&E sub-contractor and Report project manager
คุณสมบัติผู้สมัคร -เพศหญิง / ชาย
-อายุ 28 - 35 ปี
-จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขา Civil Engineer หรือที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ 4- 7 ปีสำหรับงานด้าน Mechanical Engineer
-สามารถใช้ MS Office , Auto CAD , MS Project
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
-มีทักษะด้าน E-mail / MS Office
สวัสดิการ - ค่าเช่าบ้าน
- ค่าตำแหน่ง (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
- ค่าเดินทาง
- ประกันสุขภาพ
- ประกันสังคม
* หากต้องออกไซด์งานทางบริษัทจะจัดเตรียมที่พักและรถรับ-ส่งให้*

top