ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR1-20200214-01
Permanent Staff Sales Manager *Rayong*
เงินเดือน 40,000-60,000 เวลาทำงาน 8 ชม.
จันทร์ - เสาร์ 08.00 - 17.00 น
สถานที่ปฏิบัติงาน ระยอง วันหยุด วันอาทิตย์
รายละเอียดงาน - ดูแลการดำเนินงานของฝ่ายขาย: การดูแลลูกค้า / ซัพพลายเออร์รายวันการ
- ดูแลการดำเนินการขายภายใน (คำสั่งซื้อความคืบหน้ากระบวนการการจัดการการจัดส่ง)
(รายงานไปยังผู้จัดการฝ่ายขายญี่ปุ่น)
คุณสมบัติผู้สมัคร -เพศหญิง อายุ 30 - 40 ปี
-มีประสบการณ์ทางงานขายเกี่ยวกับเหล็ก หรือบริษัทเทรดดิ้ง
-มีประสบการณ์ในการเป็น Sales Manager , Chief หรือ Assistant
-มีความรู้ทางด้าน Iron หรือ Steel
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี - ดีมาก
-สามารถเดินทางมาทำงานเองได้
-หากมีรถยนต์ส่วนตัวจะสะดวกในการเดินทาง
สวัสดิการ - เบี้ยขยัน
- ค่าตำแหน่ง
- ค่าเช่าบ้าน
- อื่นๆ

top