ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR1-20200331-01
Permanent Staff HR/GA Supervisor
Powerpoint Excel งานสำหรับผู้หญิง จำเป็นต้องมีประสบการณ์ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
เงินเดือน 25,000 เวลาทำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน ชลบุรี วันหยุด
รายละเอียดงาน รายละเอียดงาน
 • ประเภทธุรกิจ : นำเข้า ส่งออก จำหน่าย จัดหาจัดซื้อ เคมีภัณฑ์ แก๊ส เครื่องจักร อุปกรณ์ และสินค้าที่เกี่ยวข้อง
 • วันและเวลาทำงาน : จันทร์ - ศุกร์ (2เสาร์ต่อเดือน) 08.00 - 17.00 น.
 • สถานที่ทำงาน : นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เฟส 7 ชลบุรี
 • รายละเอียดงาน :
 • - ดูแลงานด้าน HR&GA
 • - ดูแลงานด้านบัญชีเงินเดือน ประกันสังคม และอื่นๆ
 • - ดูแลงานด้านการสรรหารบุคคล
 • - รับผิดชอบงานด้านการเข้างาน การจองโรงแรม การประสานงาน จองตั๋ว
 • - ดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกภายในองค์กร
 • - งานด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • สวัสดิการ :
 • - ประกันสังคมและกองทุนทดแทน
 • - ประกันสุขภาพและประกันชีวิตครอบคลุมถึงบุตรและคู่สมรส
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5%
 • - ค่าอาหาร
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - เงินช่วยเหลืองานสมรส
 • - เงินช่วยเหลือการคลอดบุตรคนแรก
 • - เงินช่วยเหลือในกรณีเสียชีวิต บิดา/มารดา/สามี/ภรรยา/บุตร ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • - โบนัส
คุณสมบัติผู้สมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศหญิง
 2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
 3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์ในสายงานมาไม่น้อยกว่า 4 ปี
 5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 6. หากสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
 8. สามารถเดินทางไปทำงานด้วยตัวเองได้
 9. **หากสนใจสามารถส่งประวัติเข้ามาได้ที่ kanyarat-k@outsourcing-thai.com
สวัสดิการ
 • สวัสดิการ :
 • - ประกันสังคมและกองทุนทดแทน
 • - ประกันสุขภาพและประกันชีวิตครอบคลุมถึงบุตรและคู่สมรส
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5%
 • - ค่าอาหาร
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - เงินช่วยเหลืองานสมรส
 • - เงินช่วยเหลือการคลอดบุตรคนแรก
 • - เงินช่วยเหลือในกรณีเสียชีวิต บิดา/มารดา/สามี/ภรรยา/บุตร ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • - โบนัส

top