ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR1-20201005-01
Permanent Staff Admin Staff
เงินเดือน 12000 - 18000 เวลาทำงาน
8 ชั่วโมงต่อวัน
สถานที่ปฏิบัติงาน ชลบุรี วันหยุด 2 เสาร์ต่อเดือนและวันอาทิตย์
รายละเอียดงาน

ประเภทธุรกิจ : Logistic / Warehouse

วันและเวลาทำงาน : จันทร์ - ศุกร์ (เสาร์เว้นเสาร์) 08.00 - 17.00 น.

สถานที่ทำงาน : TPark Laemchabang ,Chonburi

รายละเอียดงาน :

- ป้อนข้อมูลได้ง่ายโดยใช้ Excel
 
- ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 20 - 35 ปี
  2. จบการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไป
  3. มีความรู้และสามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ โดยเฉพาะ Excel
  4. หากมีประสบการณ์งานทางด้าน Logistic / Warehouse จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีความรับผิดชอบ มีความคิดเชิงบวก
  6. มีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ
  7. มีทักษะด้าน E-mail / MS Office
  8. สามารถเดินทางมาทำงานเองได้
สวัสดิการ

สวัสดิการ :

- เบี้ยขยัน

- ค่าอาหารกลางวัน

- ค่าเดินทาง

- ค่าเช่าบ้าน

- โบนัส

- อื่นๆ


top