ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR2-20191119-01
Permanent Staff Sales Support(Japanese) - BTS เพลินจิต
จำเป็นต้องมีประสบการณ์
เงินเดือน 25,000 Baht เวลาทำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร วันหยุด
รายละเอียดงาน - ออกไปพบลูกค้าพร้อมพนักงานขายญี่ปุ่น
- นำเสนอสินค้าต่อลูกค้า
- ทำใบเสนอราคาและใบแจ้งชำระเงิน
- ดูแลลูกค้า
- อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย - หญิง อายุ25-30 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านงานขาย อย่างน้อย 1 ปี
สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับ N2 
หากได้ N3 ต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้
สามารถเดินทางไปทำงานได้
สวัสดิการ - ค่าคอมมิชชั่น
- ประกันสังคม

top