ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR2-20200108-01
Permanent Staff CAM Engineer
CAD การศึกษาระดับปวช./ปวส.ขึ้นไป จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ช่วงอายุระหว่าง30-39ปี ช่วงอายุระหว่าง20-29ปี
เงินเดือน 25.000 เวลาทำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน สมุทรปราการ วันหยุด
รายละเอียดงาน ประเภทธุรกิจ: ออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (เกี่ยวข้องกับรถยนต์)
วันทำการ: วันจันทร์ - วันเสาร์ (วันเสาร์ตามปฏิทิน บริษัท )
เวลาทำการ: 08.00 - 17.00 น.

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
1. ใช้งานโปรแกรม Cimatron CAD / CAM
2. ทำโปรแกรม G-Code สำหรับเครื่องจักร CNC ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกของชิ้นส่วนรถยนต์
3. จัดทำใบงานโปรแกรม (NC Setup Sheets)
4. VERICUT สำหรับตรวจสอบ CNC Gcode Mcode และ Tooling
คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย - หญิง อายุ 23 - 30 ปี
จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
สามาถใช้โปรแกรม CAM ได้
มีประสบการณ์ด้าน CAM Engineer อย่างน้อย 2 ปี
หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถเดินทางไปทำงานได้
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Cimatron จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ - ยูนิฟอร์ม
- ประกันสังคม
- เบี้ยขยัน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- มีการปรับเงินเดือน
- โบนัส

top