ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR2-20200124-02
Permanent Staff Mechanical Service Engineer
เงินเดือน 25,000Baht เวลาทำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร วันหยุด
รายละเอียดงาน ประเภทธุรกิจ: การขายและการบำรุงรักษาเครื่องม้วนขดลวดและเครื่องจักรอัตโนมัติโรงงาน
วันทำการ: วันจันทร์ถึงวันศุกร์
เวลาทำงาน 08.30 น. - 17.30 น.

- ประกอบเครื่องจักรสำหรับโครงการและให้บริการ O / H
- หรือการบำรุงรักษาเครื่องจักรสำหรับลูกค้า
- มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม PLC Ladder
- มีความรู้ด้าน Servo motor control หรือ Pneumatic diagram
คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชายอายุ 24-30 ปี
วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้โปรแกรม 2D หรือ 3D AutoCAD
พื้นฐานในการเขียนแบบช่าง
ประสบการณ์ 1-5 ปีด้านวิศวกรรมบริการติดตั้งเครื่องจักรและบริการ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของ TOEIC 550 หรือสูงกว่าหรือเทียบเท่าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถเดินทางไปทำงานได้
สวัสดิการ ประกันสังคม 
O.T. 
ประกันกลุ่ม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,
โบนัส

top