ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR2-20200211-01
Permanent Staff หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน
ช่วงอายุระหว่าง30-39ปี จำเป็นต้องมีประสบการณ์ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
เงินเดือน 30,000 เวลาทำงาน 8 ชั่วโมง
สถานที่ปฏิบัติงาน สมุทรปราการ วันหยุด
รายละเอียดงาน
ประเภทธุรกิจ : ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
วันทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ (2เสาร์ต่อเดือน)
เวลาทำการ : 08.00 - 17.00 น.

รายละเอียดของงาน

-บันทึกและคำนวนต้นทุนรายผลิตภัณฑ์
-เปรียบเทียบต้นทุนประมาณการเทียบต้นทุนจริง
-มีประสบการณ์ในการทำบัญชีต้นทุนโรงงาน
-วิเคราะห์และรายงานต้นทุนเสนอผู้บริหาร
-ประสานงานติดต่อการคำนวนต้นทุนกับวิศวกร
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมำย
คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย/หญิง  อายุ 30 - 40 ปี
2.วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.ประสบการณ์ 1-3 ปีขึ้นไป
4.สามารถใช้โปรแกรม Express ได้ดี
5.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
6.มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
7.มีความรับผิดชอบสูง
สวัสดิการ เบี้ยขยัน
โบนัส
ยูนิฟอร์ม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
การปรับเงินเดือน

top