ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR2-20200225-01
Permanent Staff ผู้ประสานงานการขาย / ผู้ช่วย
งานสำหรับผู้หญิง สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์
เงินเดือน 30,000-35,000 เวลาทำงาน 8 ชั่วโมง
สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร วันหยุด
รายละเอียดงาน

 ประเภทธุรกิจ : ชิ้นส่วนไฟฟ้า
วันทำงาน : วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลาทำงาน : 08.45 - 17.30 น.

 รายละเอียดงาน
-
ประสานงานการจัดส่งสิ้นค้าระหว่างลูกค้าและซัพพลายเออร์เป็นภาษาไทย / อังกฤษ
- ส่งการคาดการณ์ไปยังซัพพลายเออร์ (ญี่ปุ่น, อินโดนีเซีย, จีน, ฯลฯ )
- รับใบสั่งซื้อจากลูกค้าและป้อนคำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์
- ตรวจสอบตารางเวลากับลูกค้าและซัพพลายเออร์
- ป้อนข้อมูลการซื้อหลังจากสินค้าเดินทางมาถึง
- ส่งมอบสินค้าและออกคำสั่งส่งมอบสินค้าไปยังคลังสินค้า
- ควบคุมเอกสารสนับสนุนทั้งหมดสำหรับการนำเข้า (ใบแจ้งหนี้, รายการบรรจุภัณฑ์, รายการส่งออก)
- เข้าร่วมการประชุมกับพนักงานขายหากจำเป็นรวมถึงกับลูกค้า
- ทำเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็น
งานผู้ช่วยฝ่ายขาย
- สรุปการซื้อขายของการซื้อจริงและการคาดการณ์
- การควบคุมสินค้าคงคลังรายเดือน (รวมถึงข้อมูลภายในและภายนอกจริง)
- ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 -เพศหญิง  อายุ 30 - 35  ปี
-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
-มีประสบการณ์การทำงานในบริษัท trading 
-สนใจด้านงานขาย การตลาด , การวางแผนการผลิต หรือ การควบคุมการผลิต
-ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
-การสัมภาษณ์จะสัมภาษณ์กับ MD เป็นภาษาอังกฤษ

สวัสดิการ สวัสดิการ
-เบี้ยขยัน
-ค่าเดินทาง
-โบนัส
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ประกันกลุ่ม

top