ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR2-20200331-01
Permanent Staff ISO Coordinator(QMR)
จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ช่วงอายุระหว่าง30-39ปี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
เงินเดือน 25,000 เวลาทำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน ชลบุรี วันหยุด
รายละเอียดงาน ประเภทธุรกิจ: นำเข้าส่งออกจำหน่ายเคมีภัณฑ์แก๊สเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (ICT, IHQ)
วันทำงาน: วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (2 วันเสาร์ต่อเดือน)
เวลาทำงาน: 08.00 - 17.00 น.


- กำหนดนโยบายการจัดการคุณภาพการตรวจสอบการประเมินผลและการรับรองคุณภาพและความเสี่ยง
- รับผิดชอบในการรับรองคุณภาพขององค์กรในปัจจุบันและมาตรฐานใหม่ในอนาคต
- วางแผนสำหรับการตรวจสอบระบบคุณภาพขององค์กรเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบการประเมินและการรับรองคุณภาพ
- กำกับดูแลการจัดการระบบคุณภาพในองค์กร
- ตรวจสอบการทำงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน
- การวางแผนสำหรับการตรวจสอบระบบคุณภาพภายในและภายนอกรวมถึงการควบคุมดูแลแผน
- ติดตามผลการตรวจสอบและรายงาน KPI ต่อฝ่ายจัดการรวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการป้องกันและป้องกันกรณีจากการเข้าถึงเป้าหมาย
- ทบทวนแผนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ และเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานสำหรับผู้บริหารระดับสูง
- ควบคุมและรวบรวมเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ
- งานอื่น ๆ ที่ผู้จัดการทั่วไปรับผิดชอบ - การจัดการ
คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย - หญิงอายุ 25-35 ปี
ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหรือที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ 3 ปีในระบบคุณภาพ ISO
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
มีรถยนต์และสามารถเดินทางไปทำงานที่สาขากรุงเทพและชลบุรี
สามารถเดินทางไปทำงานได้
สวัสดิการ - ค่าอาหาร
- โบนัส
- ประกันสังคม
 

top