ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR2-20200427-01
Permanent Staff หัวหน้าครัวร้อน - บีทีเอสเอกมัย
เงินเดือน 30,000 บาท เวลาทำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร วันหยุด
รายละเอียดงาน ประเภทธุรกิจ: บริการอาหาร
วันทำการ: รายสัปดาห์ - วันจันทร์ (ปิดวันจันทร์)
เวลาทำงาน: 15.00 - 24.00 น.


ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
 ดูแลความสะอาดและความปลอดภัยของอาหาร
- ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของอาหารมีแนวโน้มที่จะเป็นคนที่สุ่มชิมอาหารที่ปรุงแล้วก่อนเสิร์ฟ
- ดูแลพนักงานทุกคนในครัวรวมถึงการสรรหาคนทำงาน
- สั่งซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ในครัวถ้าต้องการมากขึ้น
- การสั่งซื้ออาหารและจัดการคำสั่งซื้อที่จะให้บริการในเวลา
- เป็นตัวคัดกรองอาหารจานสุดท้ายก่อนส่งออกจากครัว
 
คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย - หญิงอายุ 28 ปี
จบการศึกษาระดับปวสขึ้นไปหรือที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการทำงานการทำร้อนหรือการทำอาหารญี่ปุ่นอย่างน้อย 3 ปี
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นได้ (ฟังพูดเพื่อสื่อสารกับเชฟ)
สามารถเดินทางไปทำงานได้
*** มีการทดสอบทำอาหาร ***
สวัสดิการ - ประกันสังคม
-โบนัส
- อาหารกลางวัน
- ยูนิฟอร์ม

top