ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR2-20200507-01
Permanent Staff Production Control Supervisor - Rayong
เงินเดือน 40,000บาท เวลาทำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน ระยอง วันหยุด
รายละเอียดงาน ประเภทธุรกิจ : ผลิตข้อต่อสายเบรคและสลักเกลียว
วันทำงาน : วันจันทร์ - วันเสาร์ (เสาร์เว้นเสาร์)
เวลาทำการ : 08.00 - 16.45 น.ลักษณะงานที่ต้องรับผิดชอบ
1.ตรวจสอบความพร้อมปัจจัยที่ใช้ในการผลิต
2.วางแผนการผลิตให้ไปเป็นตามความต้องการของลูกค้าและเหมาะสมกับกำลังการผลิตและต้นทุนการผลิตของบริษัท
3.วางแผนการสั่งซื้อและการใช้วัตถุดิบให้ได้ตามแผนการผลิตที่วางไว้โดยสอดคล้องกับยนโยบายของบริษัท
4.ผลิตสินค้าให้ได้ตามแผนการผลิตโดยควบคุมคุณภาพ ต้นทุนในการผลิตและการส่งมอบสินค้า
5.การควบคุมสต็อกวัตถุดิบและสต็อกFG
6.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชายหรือหญิงอายุ 30-40 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเท่านั้น
ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในการวางแผนการผลิตในธุรกิจยานยนต์
มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี  หากมีคะแนน TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีทักษะการเจรจาต่อรองและการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในทุกระดับของ บริษัท และกับผู้ติดต่อภายนอก
สามารถเดินทางไปทำงานได้
มีภาวะความเป็นผู้นำ
 
สวัสดิการ 1.ค่าตำแหน่ง
2.การปรับเงินเดือน
3.โบนัส 
4.ประกันอุบัติเหตุ
5.ค่าที่พัก(หลังผ่านโปร)
6.ค่าอาหาร(หลังผ่านโปร)

top