ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR2-20200604-02
Permanent Staff Sale Engineer Manager - บางปู
เงินเดือน 65,000บาท เวลาทำงาน 8 ชั่วโมง
08.30-17.00
สถานที่ปฏิบัติงาน สมุทรปราการ วันหยุด เสาร์-อาทิตย์(เสาร์ตามปฏิทิน)
รายละเอียดงาน ประเภทธุรกิจ : วางแผนการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์การผลิต
วันทำงาน : วันจันทร์ - วันศุกร์ (เสาร์ตามปฏิทิน)
เวลาทำงาน : 08.30 - 17.00 น.


ลักษณะงานที่ต้องรับผิดชอบ
-เสริมสร้างองค์กรของฝ่ายขาย (ผู้ใต้บังคับบัญชา 2 คน)
-จัดให้มีการสื่อสารที่ราบรื่นกับแผนกวิศวกรรม
-คำแนะนำและการจัดการเพื่อพัฒนาทักษะการขายของผู้ใต้บังคับบัญชา
-การสร้างรายงานต่าง ๆ เช่นผลลัพธ์ทางธุรกิจและแผนวิศวกรขายหรือประสบการณ์การขายในอุปกรณ์จิ๊กและสาขาที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ผลิตรถยนต์
คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย - หญิง อายุ 40 - 50ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อง 5 ปี ในด้านงาน sale engineer
มีประสบการณ์ด้านวิศวกรขายหรือประสบการณ์การขายในอุปกรณ์จิ๊กและที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ผลิตรถยนต์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องจักรอุตสาหกรรม
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี TOEIC 500
สามารถเดินทางไปทำงานได้(มีรถยนต์เป็นของตนเอง)
สวัสดิการ -โบนัส
-ประกันกลุ่ม
-ประกันสังคม

top