ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR2-20200901-03
Permanent Staff Sales Manager *Urgency*
เงินเดือน 50,000-100,000 เวลาทำงาน 8 ชม.
จันทร์ - ศุกร์ (2 เสาร์/สัปดาห์) 8.00 - 17.00 น.
สถานที่ปฏิบัติงาน สมุทรปราการ วันหยุด ตามปฏิทินบริษัท
รายละเอียดงาน - วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มลูกค้า วางแผนการขาย
- บริหารทีมขายเพื่อพิชิตเป้าขาย และดัชนีชี้วัดอื่นๆ ให้เป็นไปตามทิศทางที่บริษัทฯ กำหนด
- พัฒนาทีมขายให้มีความรู้ด้านสินค้าที่ถูกต้อง มีทักษะการขาย เจรจาต่อรอง
- เสริมสร้างทักษะของทีมในด้านการนำเสนอ/ส่งมอบสินค้า การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
- แสวงหาช่องทางและวิธีการขายแบบใหม่ๆ เพื่อเสาะหาลูกค้าใหม่ (Acquisition) รวมทั้งวางแผนในการรักษาฐานลูกค้าเดิม (Retention) เพิ่มยอดขายและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า(Customer Satisfaction)
- ศึกษาแนวทางการขาย ของคู่แข่งขัน ทิศทางการตลาด โปรโมชั่น พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อเพิ่มโอกาสการขายและพัฒนาประสิทธิภาพของทีม
- บริหารจัดการ และดูแลการขาย แลส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด
- ถ่ายทอดความรู้ ช่วยเหลือ กระตุ้น และสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวให้ทีมขาย
คุณสมบัติผู้สมัคร -ชายหรือหญิง
-อายุ 30 ปีขึ้นไป
-การศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี / เทียบเท่า หรือ ปวส
-รักงานบริการบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
-มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น รักความท้าทาย และมีความอดทนสูง
-มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการบริหารทีมงาน
-มีรถยนต์ และใบขับขี่รถยนต์
-มีประสบการณ์ด้านการขาย 5 ปีขึ้นไป (หากอยู่ในธุรกิจการขายสินค้าร้านยาง , ศูนย์บริการ หรือเครื่องมือซ่อมรถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
สวัสดิการ - Performance Commission
- ประกันสุขภาพ
- ค่าน้ำมัน
- ค่าสึกหรอรถยนต์
- ยูนิฟอร์ม
- อื่นๆ

top