ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR2-20200901-04
Permanent Staff Production Supervisor
เงินเดือน 22,000-32,000 เวลาทำงาน 8 ชั่วโมง
วันจันทร์ - ศุกร์ (08.30 - 17.30)
สถานที่ปฏิบัติงาน ชลบุรี วันหยุด วันเสาร์ - อาทิตย์
รายละเอียดงาน ประเภทธุกิจ : ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
วันเวลาทำงาน : จันทร์- ศุกร์  เวลา08.30 - 17.30
สถานที่ทำงาน : ปิ่นทอง 3 (ชลบุรี)

ลักษณะงาน :
-ควบคุมงานทั้งหมดให้สอดคล้องกับเป้าหมายแผนก
-ควบคุมวัตถุดิบสต๊อก FG ติดตามใบสั่งขาย
-เตรียมรายงานการปฏิบัติงานรายเดือน
-ตรวจสอบ วิเคราะห์ความสามารถในการผลิต
-เตรียมการตรวจสอบสินค้าคงคลัง/ สต๊อกสินค้า
-แนะนำ และให้คำปรึกษากับผู้ใต้บังคับบัญชา
-สื่อสารกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
-รับผิดชอบในการติดตามกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของแผนก
-อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร -เพศชาย / หญิง
-อายุ 25-35 ปี
-วุฒิการศึกษา ปวส., ปวช. หรือ ปริญญาตรี
-มีประสบการณ์ Supervisor
-มีประสบการณ์ควบคุมการผลิตประมาณ 4 ปี (Hopefully PCBA factory / Electric Set maker)
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (พูด / ฟัง / อ่าน / เขียน) สำหรับสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติ)
-เก่ง และมีประสบการณ์เรื่องการคำนวณ
-ทักษะสูงมากใรด้านการใช้ Excel (ใช้สูตร Excel พร้อมการคำนวณที่แม่นยำ)
สวัสดิการ - โบนัส
- ค่าเดินทาง
- อื่นๆ

top