ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR2-20200908-01
Permanent Staff Operator
เงินเดือน 12,000บาท เวลาทำงาน 8ชั่วโมง
ทำงานวันจันทร์-เสาร์
สถานที่ปฏิบัติงาน ชลบุรี วันหยุด หยุดวันอาทิตย์
รายละเอียดงาน

ประเภทธุรกิจ: การตัดและเชื่อมเหล็ก
วันทำการ: จันทร์ - เสาร์
เวลาทำการ: 08.00 - 17.00 น

 ลักษณะงานที่รับผิดชอบ

-แปรรูปโลหะด้วยการใช้เครื่องตัด เครื่องปั๊ม เครื่องเชื่อม

คุณสมบัติผู้สมัคร -ชาย อายุ 22 - 30 ปี
-สำเร็จการศึกษาระดับปวส. ขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์การทำงานด้านงานเชื่อม งานตัด งานปั๊ม โลหะ
-สามารถเดินทางไปทำงานได้
-เรียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
สวัสดิการ

-เบี้ยขยัน
-ค่าอาหาร
-โบนัส
-ค่าเดินทาง
-ค่าเช่าบ้าน


top