ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR2-20200915-01
Permanent Staff Accounting Staff - BTS กรุงธนบุรี
เงินเดือน 15,000-20,000บาท เวลาทำงาน 8ชั่วโมง
จันทร์-ศุกร์ 08.30 -17.45
สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร วันหยุด หยุดเสาร์-อาทิตย์
รายละเอียดงาน ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายแป้งสาลี
วันทำงาน : วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลาทำงาน : 08.30 - 17.45 น.


ลักษณะงานที่ต้องรับผิดชอบ
-การป้อนข้อมูลสำหรับการยืนยันใบแจ้งหนี้การชำระหนี้เงินสดย่อย ฯลฯ
(โปรแกรมบัญชีที่ใช้คือ MS Dynamics AX)
-ในอนาคตจะต้องดูในส่วนของงบการเงิน, ตรวจสอบบัญชี,รวมถึงวิเคราะห์บัญชีต้นทุน
คุณสมบัติผู้สมัคร -เพศชาย - หญิง อายุ 22- 26 ปี
-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาบัญชี
-ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
-สามารถเดินทางไปทำงานได้
-พอสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้
 
สวัสดิการ

-เบี้ยขยัน
-ค่าที่พัก
-ประกันสังคม


top