ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR2-20200924-02
Permanent Staff Chief Cost Accounting
เงินเดือน 35,000 - 40,000 เวลาทำงาน 8 ชั่วโมง
จันทร์ - ศุกร์ (2เสาร์/เดือน) 8.00 - 17.00 น
สถานที่ปฏิบัติงาน สมุทรปราการ วันหยุด วันอาทิตย์
รายละเอียดงาน ประเภทธุรกิจ: ผู้ผลิตถ่วงล้อสำหรับยานยนต์และหลังการขาย
วันและเวลา: จันทร์ - ศุกร์ (2เสาร์/เดือน) 8.00 - 17.00 น
สถานที่: บางบ่อสมุทรปราการ


งานที่ต้องรับผิดชอบ
-บันทึกและคำนวณต้นทุนรายผลิตภัณฑ์
-เปรียบเทียบต้นทุนประมาณการเทียบต้นทุนจริง
-วิเคราะห์และรายงานต้นทุนเสนอผู้บริหาร
-ประสานงานติดต่อการคำนวณต้นทุนกับวิศวกร
-งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง อายุ 27- 40 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีต้นทุน 2 ปีขึ้นไป
มีความละเอียด รอบคอบ
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
มีประสบการณ์ในการทำบัญชีต้นทุนโรงงาน
สามารถเดินทางไปทำงานได้
ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
สวัสดิการ สวัสดิการ
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ประกันสังคม

top