ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR2-20200930-01
Permanent Staff Accounting Staff/AR
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท เวลาทำงาน 8 ชั่วโมง
วันจันทร์ - วันศุกร์ (วันเสาร์ 7 เสาร์ต่อปี) 08.30-17.30
สถานที่ปฏิบัติงาน ชลบุรี วันหยุด เสาร์-อาทิตย์
รายละเอียดงาน

ประเภทธุรกิจ : สกรูและอุปกรณ์จับยึด
วันทำงาน : วันจันทร์ - วันศุกร์ (วันเสาร์ 7 เสาร์ต่อปี)
เวลาทำงาน : 08.30 - 17.30 น.

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
-บันทึกบัญชีลูกหนี้ในประเทศและต่างประเทศทั้งหมดในโปรแกรม Accpac
-จัดทำใบสำคัญรับเงินรายเดือนในประเทศและต่างประเทศในโปรแกรม Accpac
-ตรวจสอบบัญชีลูกหนี้และอายุในโปรแกรม Accpac
-จัดทำใบเรียกเก็บเงินส่งให้ลูกค้าและรายงานการรับรายเดือนโดยประมาณ
-จัดทำรายงาน Sale Vat (PP.30) ส่งให้กรมสรรพากร RD
-จัดทำ Reconciliation Sale vat ทุกเดือน
-เตรียมธนาคารกระทบยอด
-เตรียม JV Voucher
-งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย

 
คุณสมบัติผู้สมัคร -เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี
-จบการศึกษาระดับ ปวช ขึ้นไป ในสาขาบัญชี
-มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี 1 ปี
-สามารถเดินทางไปทำงานได้
-ใช้โปรแกรมบัญชี Accpac ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถเดินทางไปทำงานได้
สวัสดิการ -ค่าอาหารกลางวัน
-ค่าเดินทาง
-โบนัส
-เบี้ยขยัน

top