ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR2-20201005-02
Permanent Staff Finance Manager - BTS Krung Thonburi
เงินเดือน 60,000 - 65,000 เวลาทำงาน 8 ชั่วโมง
วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.30 - 17.45 น
สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร วันหยุด เสาร์ - อาทิตย์
รายละเอียดงาน ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายแป้งสาลี
วันทำงาน : วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลาทำงาน : 08.30 - 17.45 น.ลักษณะงานที่ต้องรับผิดชอบ
-ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางด้านบัญชีและการเงิน
-จัดทำและวิเคราะห์งบการเงิน
-จัดทำรายงานรายไตรมาสเป็นภาษาอังกฤษ
-ตรวจสอบบัญชี
-คำนวณและยื่นภาษี
-จัดทำงบประมาณประจำปี
-ดูแลความก้าวหน้าของทีมบัญชี
-อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย - หญิง อายุ 45-50 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาบัญชี
มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี 15 ปี
มีประสบการณ์ด้านบริหารอย่างน้อย 3 ปี
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
****การสัมภาษณ์งานสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ****
*** เริ่มงาน 1 ธันวาคม ***
สามารถเดินทางไปทำงานได้
สวัสดิการ -สวัสดิการพิเศษ
-ประกันสังคม
-โบนัส

top