ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR2-20201020-01
Permanent Staff Deputy Accounting Manager
เงินเดือน 50,000 เวลาทำงาน 8
วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00 - 17.00
สถานที่ปฏิบัติงาน ชลบุรี วันหยุด เสาร์ - อาทิตย์
รายละเอียดงาน ประเภทธุรกิจ : ขายระบบการจัดการสินค้า
วันทำงาน : วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา : 08.00 -17.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์


ลักษณะงานที่ต้องทำ
-จัดทำและวิเคราะห์งบการเงินประจำเดือน
-คำนวณและยื่นภาษี
-ดูแลเรื่อง Audit
-จัดทำแผนงบประมาณ
-จัดทำรายงานต่างๆ เช่น งบการเงิน
-ตรวจสอบค่าใช้จ่ายและใบแจ้งหนี้
-อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝ่ายบัญชี
คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง อายุ 35 - 44 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา บัญชี
มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 7 ปี ขึ้นไป
มีประสบการณ์ด้านบริหารอย่างน้อง 3 ปี
มี CPD แต่หากมี CPA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
เดินทางไปทำงานได้
**มีโอกาสได้เลื่อนเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีในอนาคต**
สวัสดิการ -เบี้ยขยัน
-ค่าตำแหน่ง
-ค่าที่พัก
-ค่าเดินทาง
-ยูนิฟอร์ม
-ค่ารักษาพยาบาล
-โบนัส

top