ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR2-20201020-03
Permanent Staff Sales & Marketing Manager - แจ้งวัฒนะ
เงินเดือน 30,000 - 50,000 เวลาทำงาน 8
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 18.00
สถานที่ปฏิบัติงาน นนทบุรี วันหยุด เสาร์ - อาทิตย์
รายละเอียดงาน

ประเภทธุรกิจ : ขายสื่อโฆษณาและพื้นที่สำหรับการโฆษณาทางโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ตและสื่ออื่นๆ
วันทำงาน : วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลาทำงาน : 09.00 -18.00 น.

ลักษณะงานที่ต้องรับผิดชอบ
-ขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์ของดารา นักแสดง และดาราเป็นพรีเซนเตอร์
-หารายได้จากการขายอาหารเสริม หรือสินค้าอื่นๆตามที่บริษัทจัดหาเพิ่มโดยใช้ทางสื่อออนไลน์และออฟไลน์
-วางแผนการจัดการเพื่อให้ได้มาซึ่งลูกค้าและรายได้
-ขายและส่งสินค้าผ่านออนไลน์
-หาข้อมูลเกี่ยวกับเทรนด์ตลาดออนไลน์ และสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการ
-เขตพื้นที่การทำงาน เขตกรุงเทพมหานคร
-ประสานงานกับดาราและนักแสดงในส่วนการรับข้อมูล

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย - หญิง อายุ 30 - 45 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การขายอย่างน้อย 3 ปี
มีประสบการณ์ขายออนไลน์อย่างน้อย 3-5 ปี
สามารถใช้สื่อโซเชียลได้ดี
มีความรู้ความสามารถด้าน computer
สามารถเดินทางไปทำงานได้
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
สวัสดิการ -ค่าเดินทาง
-เบี้ยเลี้ยงในกรณ๊ที่เดินทางไปข้างนอก
-ค่า Incentive
-โบนัส

top