ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR2-20211111-01
Permanent Staff Quality Supervisor
เงินเดือน 25,000 – 27,000 เวลาทำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน ชลบุรี วันหยุด
รายละเอียดงาน

- ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน

- ตรวจสอบวัตถุดิบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

- จัดทำบันทึกและตรวจสอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ

- รับเรื่องและตอบกลับข้อร้องเรียนของลูกของลูกค้า

- ตรวจสอบด้านคุณภาพของสินค้า

- จัดทำและควบคุมเอกสารเกี่ยวกับการฉีดและผลผลิตได้

- สามารถใช้เครื่องมือวัดและเข้าใจการ Drawing ผลิตภัณฑ์ได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกร

- ประสบการณ์ 2-3 ใน QA/QC หรือวิศวกรรม

- สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

- มีความรู้พื้นฐาน SPC, MSA, FMEA, sampling plan

- สามารถเดินทางไปทำงานได้

สวัสดิการ

- เบี้ยขยัน

- ค่าอาหาร

- ค่าตำแหน่ง (เมื่อผ่านทดลองงาน 2,000 บาท)

- โบนัสตามผลประกอบการ


top