ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR2-20211111-02
Permanent Staff Injection Sr.Supervisor
เงินเดือน 30,000 – 35,000 เวลาทำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน ชลบุรี วันหยุด
รายละเอียดงาน

- จัดการและควบคุมการทำงานของพนักงานให้สอดคล้องกับแผนการผลิต

- ควบคุมยอดผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิตและแผนที่ส่งมอบ

- วิเคราะห์และแก้ไขปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหาด้านคุณภาพในกระบวนการผลิต

- ควบคุมการหยุดของเครื่่องจักรในกระบวนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย

- ประชุมร่วมกับทีมเมือเกิดปัญหาด้านคุณภาพและการส่งมอบ

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย อายุ 32 - 40 ปี

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Mechanical Engineering, Polymer Engineering, Mechatronics Engineering

- มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี

- มีประสบการณ์การทำงานด้านแม่พิมพ์พลาสติก

- สามารถใช้ เครื่อง automation machine ได้

- สามารถเดินทางไปทำงานได้

- สื่อสารภาษาอังกฤษได้

- มีความอดทนต่อแรงกดดันได้ดี

สวัสดิการ

- เบี้ยขยัน

- ค่าอาหาร

- ค่าตำแหน่ง (เมื่อผ่านทดลองงาน 2,500 บาท)

- โบนัสตามผลประกอบการ


top