ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR2-20211111-03
Permanent Staff Injection Supervisor
เงินเดือน 25,000 – 27,000 เวลาทำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน ชลบุรี วันหยุด
รายละเอียดงาน

- ควบคุม&จัดการ 5ส. และคุณภาพในLine การผลิต

- ควบคุมระยะเวลาการผลิตให้ได้ตามแผนการผลิต

- จัดการและควบคุมการทำงานของพนักงานให้สอดคล้องกับแผนการผลิต

- ควบคุมยอดผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิตและแผนที่ส่งมอบ

- วิเคราะห์และแก้ไขปรับปรุงแนทางปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหาด้านคุณภาพในกระบวนการผลิต

- ตรวจเช็ครายงานประจำวันและควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติตามระบบของบริษัท

- ควบคุมการหยุดของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย

- ประชุมร่วมกับทีมเมือเกิดปัญหาด้านคุณภาพและการส่งมอบ

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์ 1 ปี ในระดับหัวหน้างานเครื่องฉีดขึ้นรูป

- สามารถใช้ เครื่อง automation machine ได้

- สื่อสารภาษาอังกฤษได้

- สามารถเดินทางไปทำงานได้

- มีความขยัน อดทน

สวัสดิการ

- เบี้ยขยัน

- ค่าอาหาร

- ค่าตำแหน่ง (เมื่อผ่านทดลองงาน 2,000 บาท)

- โบนัสตามผลประกอบการ


top