ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR2-20211213-01
Permanent Staff Senior officer of Regulation and Certification
เงินเดือน 100,000 เวลาทำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน สมุทรปราการ วันหยุด
รายละเอียดงาน

- จัดทำกระบวนการรับรองผลิตภัณฑ์และการดำเนินการเพื่อให้ได้รับการอนุมัติที่จำเป็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ (ระดับยานพาหนะและส่วนประกอบ) สามารถผลิต / นำเข้า / ขายได้ตรงเวลา

- จัดทำกระบวนการกับแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

- กำหนดการเข้าถึงเพื่อรับกฎหมายยานยนต์ / ข้อบังคับบังคับใช้ในปัจจุบันของแต่ละประเทศและแนวโน้มในอนาคตและส่งมอบข้อกำหนดให้กับผู้นำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-สื่อสารข้อกำหนดการรับรองระดับภูมิภาคให้กับผู้นำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-สร้างและรักษาความสัมพันธ์เชิงบวกกับรัฐบาลและสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ที่สนใจ

-ประชุมร่วมกับทีม Automotive

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย - หญิง อายุ 35-45ปี

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบยานยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านการออกแบบยานยนต์หรือผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 10 ปี

- หากมีประสบการณ์ด้านการออกแบบรถมอเตอร์ไซค์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- ทักษะการสื่อสาร การแก้ปัญหา และการแก้ไขข้อขัดแย้งที่ยอดเยี่ยม

- ความชำนาญในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Photoshop และ Illustrator

- สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

- เดินทางไปทำงานเองได้

- เดินทางไปต่างจังหวัดและต่างประเทศได้

สวัสดิการ - ประกันสังคม
- ค่าล่วงเวลา

top