ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR2-20220318-02
Permanent Staff Accountant staffs
เงินเดือน 22,000-32,000 เวลาทำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน สมุทรปราการ วันหยุด
รายละเอียดงาน

ประเภทธุรกิจ : ดูแลรักษาคุณภาพน้ำแบบครบวงจร

วันทำงาน : วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลาทำงาน : 08.00 - 17.00 .

รายละเอียดงานที่ต้องรับผิดชอบ

- บันทึกข้อมูลตามการงาน ตามระบบของบัญชี

- ทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายให้กับองค์กร

- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

- บันทึกการจ่ายเงิน รับเงินและธุรกรรมทางการเงิน

- การจัดทำเอกสารอื่น ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย - หญิง อายุ 24-32 ปี

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี

- มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี 1-2 ปี

- มีความละเอียดรอบคอบ ทำงานเอกสารได้อย่างถูกต้อง และตรงเวลา

- มีความซื่อสัตย์ สามารถเก็บความลับของบริษัท หรือผู้บริการได้เป็นอย่างดี

- สามารถเดินทางไปทำงานได้

- สื่อสารภาษาอังกฤษได้

***หากสนใจสมัครงานสามารถส่งประวัติมาที่ Email: janejira-k@outsourcing-thai.com***

สวัสดิการ

- โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)

- ประกันกลุ่มบริษัท

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- ประกันสังคม


top