ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR2-20220324-01
Permanent Staff Local Sale Staff
เงินเดือน 13,000-15,000 เวลาทำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน พระนครศรีอยุธยา วันหยุด
รายละเอียดงาน

ประเภทธุรกิจ : ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปส่งออก

วันทำงาน : วันจันทร์ - วันเสาร์(เสาร์เว้นเสาร์)

เวลาทำงาน : 08.00 - 16.45 .

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

- หาลูกค้าใหม่และดูแลฐานลูกค้าเก่าในการทำยูนิฟอร์ม

- เมื่อลูกค้าต้องการตัวอย่างยูนิฟอร์ม สามารถทำการร่างแบบในคอมพิวเตอร์ให้ลูกค้าดูได้

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการคีย์ข้อมูล/ออก PO ได้

- สามารถเข้าไปเช็ค/ดูแลกระบวนการผลิตเสื้อผ้าในไลน์ผลิตได้ เพื่อให้งานเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศหญิง อายุ 20 - 30 ปี

- จบการศึกษาระดับ ปวช - ปวส

- มีถิ่นที่อยู่หรืออาศัยอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- สามารถใช้โปรแกรม illustrator หรือ Photoshop ขั้นพื้นฐานหรือเบื้องต้นได้

- สามารถเดินทางไปทำงานได้

- ใจเย็นและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

สวัสดิการ - ประกันสังคม
- วันหยุดประจำปี
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

top