ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR2-20220329-01
Permanent Staff Injection section manager
เงินเดือน 30,000-50,000 เวลาทำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน ชลบุรี วันหยุด
รายละเอียดงาน

ประเภทธุรกิจ : ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกเกี่ยวกับอิเล็คทรอนิกส์

วันทำงาน : วันจันทร์ - วันศุกร์ (วันเสาร์ 8 เสาร์/ปี)

เวลาทำงาน : 08.30 - 17.30 .

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

- จัดการดูแลการแม่พิมพ์ฉีดที่สอดคล้องกับความสามารถในการควบคุมกระบวนการและมาตรฐาน

- ประเมินกระบวนการฉีดเพื่อปรับปรุงเทคนิคและปรับปรุงคุณภาพความปลอดภัยและประสิทธิภาพการผลิต

- ตรวจสอบแผนการทำงานประจำวันของแผนกฉีดเพื่อปรับปรุงคุณภาพ

- จัดการสมาชิกในทีมให้เป็นไปตามมาตรฐานประสิทธิผล

- ดู KPI, 5

- งานอื่น ที่ผู้จัดการมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย - หญิง อายุ 35 - 45 ปี

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปีด้านฉีดพลาสติก

- สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

- เดินทางไปทำงานเองได้

- มีความอดทนและแรงกดดันจากการทำงาน

สวัสดิการ

- ค่าตำแหน่ง

- ค่าอาหาร/วัน

- ค่าน้ำมัน/วัน

- โบนัสตามผลประกอบการ


top