ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR2-20220401-01
Permanent Staff HR Manager
เงินเดือน 50,000-65,000 เวลาทำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน ชลบุรี วันหยุด
รายละเอียดงาน

ประเภทธุรกิจ : Automotive Parts

วันทำงาน : วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลาทำงาน : 08.00 - 17.20 น.

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

- ฟังก์ชันทั้งหมดของขอบเขตงาน HR

- การสรรหา

- การจัดการสวัสดิการและสวัสดิการพนักงาน

- การจัดการองค์กร

- กฎของบริษัท ฯลฯ

- อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย - หญิง อายุ 43 - 46 ปี

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์งาน HR อย่างน้อย 20 ปี

- สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

- มีความรู้และเข้าใจในกฎหมายแรงงาน

- สามารถเดินทางไปทำงานได้

- มีความขยัน อดทน

สวัสดิการ

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- ค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัว

- ประกันสุขภาพ

- ประกันชีวิต

- โบนัสตามผลประกอบการ


top