ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR2-20220427-01
Permanent Staff Warehouse Supervisor (Senior Outbound)
เงินเดือน 15,000-20,000 เวลาทำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน สมุทรปราการ วันหยุด
รายละเอียดงาน

- รับผิดชอบ กำกับดูแล พนักงานเบิกจ่ายสินค้า และพนักงานเช็คสินค้า ให้ทำงานถูกต้องและส่งมอบงานได้ตรงตามเวลาที่กำหนด

- บริหารทีมงานให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ดูแลงานจ่ายสินค้า, การจ่ายงานให้พนักงาน Picking ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการเช็คสินค้า

- ส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า (ผลิตภัณฑ์ที่ต้องดูแลคือ ผลิตภัณฑ์ประเภทยา)

- ตรวจสอบการเบิกจ่าย และบรรจุสินค้าลงกล่อง เช่น การบันทึกการเบิกจ่ายสินค้าในระบบ,

- ดูแลการตรวจสอบสินค้าของพนักงาน Checker ให้มีความถูกต้องและรวดเร็ว

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย - หญิง อายุ 22 - 35 ปี

- วุฒิการศึกษาชั้นม.6 ขึ้นไป

- มีประสบการณ์การทำงานด้านคลังสินค้าอย่างน้อย 2 ปี

- มีประสบการณ์การกำกับดูแลพนักงานอย่างน้อย 10 คน ไม่น้อยกว่า 1 ปี

- มีความรู้เกี่ยวกับ ระบบการจัดเก็บ เช่น WMS , การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และเครื่องมือและอุปกรณ์ในคลังสินค้า

- มีทักษะด้านการบันทึกข้อมูลในระบบ, การใช้ Hand lift ได้ ,ใช้เครื่อง RF Scanner , การใช้ Excel และ Outlook

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ และมีความรู้เรื่องการทำงานในคลังสินค้าที่ใช้ในระบบ

- มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ และใบขับขี่รถยนต์

- เดินทางไปทำงานเองได้

- มีความอดทน

สวัสดิการ

- ประกันสังคม

- ประกันกลุ่ม

- โบนัสตามผลประกอบการ


top