ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR2-20220428-01
Permanent Staff Sales Engineer
เงินเดือน 20,000 – 30,000 เวลาทำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน สมุทรปราการ วันหยุด
รายละเอียดงาน

- หาลูกค้าใหม่

- พัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า ผ่านการจัดการและตีความความต้องการ.

- นำเสนอสินค้าและบริการให้กับทางลูกค้าในแง่ของคุณภาพราคาและการจัดส่ง

- เจรจาต่อรองราคาและทำสัญญาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพื่อให้เป็นไปตามทั้งลูกค้าและบริษัทความต้องการ

- สนับสนุนหลังการขายและจัดเตรียมข้อมูลสำรองทางเทคนิคตามความจำเป็น

- จัดทำรายงานสำหรับสำนักงานใหญ่และเก็บบันทึกลูกค้า

- บรรลุเป้าหมายการขายอย่างสม่ำเสมอและประสานงานโครงการขาย

- ทำการนำเสนอทางเทคนิคและสาธิตวิธีที่ผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์การขายด้านเทคนิคหรือการขายภาคสนาม (วิศวกรรมการขายหรือประสบการณ์การให้คำปรึกษาที่ต้องการ)

- มีแรงจูงใจในตนเองและมุ่งเน้นด้วยความหลงใหลในเทคโนโลยีและความถนัดสำหรับลูกค้าความพึงพอใจ.

- ทักษะการสื่อสารทางวาจาและการเขียนที่ดีเยี่ยม

- มีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดี

- มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่แข็งแกร่ง

- หากสามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

- ค่าคอมมิชชั่น

- ค่าน้ำมัน

- ประกันกลุ่ม

- Provident Fund


top