ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR2-20220602-02
Permanent Staff Accounting Section Manager
เงินเดือน 40,000-45,000 เวลาทำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน ชลบุรี วันหยุด
รายละเอียดงาน

- รับผิดชอบงานด้านบัญชีทั่วไป ภาษีอากร การนำเข้า-ส่งออก และการรายงานทางการเงิน

- รับผิดชอบในการพัฒนาและรักษาหลักการบัญชี แนวปฏิบัติ และขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินมีความถูกต้องและทันเวลา

- ควบคุมดูแลพนักงานบัญชีและบริหารจัดการทีมงานให้ได้รับการจัดสรรและดำเนินการให้เสร็จสิ้นในเวลาที่เหมาะสมและถูกต้อง

- พัฒนาและนำระบบไปใช้ในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และรายงานข้อมูลทางการเงิน

- ติดต่อกับหัวหน้าและผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลที่แข็งแกร่ง

- เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลการปิดบัญชีรายเดือน รายไตรมาส และรายปีมีความถูกต้องและทันเวลา การทำรายการบัญชีทั่วไปและการเก็บภาษีควรเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ

- ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่ามีการรายงานทางการเงินและการจัดการรายเดือน รายไตรมาส และรายปีอย่างถูกต้อง

- ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่ามีการวางแผน พัฒนา และบำรุงรักษาหลักการบัญชี แนวปฏิบัติ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- ตรวจสอบและอนุมัติเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามนโยบายของบริษัทที่ประกาศ

- ทำงานร่วมกับผู้ตรวจสอบภายนอก ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของการตรวจสอบได้รับการรายงานในเวลาที่เหมาะสม การตรวจสอบรายได้ของผู้ตรวจสอบภายนอกและภาษีศุลกากรในการทำธุรกรรมภาษีทั้งหมด

- ตรวจสอบการจัดการรายงานที่ไม่ประจำและโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมายจากแผนก

- ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่ามีข้อมูลสำหรับการโอนราคาและการรายงานไปยังฝ่ายรายได้

- มีความรู้เกี่ยวกับธุรกรรมออนไลน์และบริษัทที่ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

- จัดการกับปัญหาความขัดแย้งของพนักงาน ปัญหาการปฏิบัติงาน ชี้แจงกับผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงในการแก้ปัญหา

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย - หญิง อายุ 35-45 ปี

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินและการบัญชี

- มีประสบการณ์ 10 ปี ในการทำงานด้านบัญชีและการเงิน

- มีความรู้และคุ้นเคยกับ TFRS ของไทย NPAE และ IFRS

- มีความรู้ด้านกฎหมายการบัญชี ภาษีอากร และความรู้เกี่ยวกับงานในเขตปลอดอากร

- มีใบอนุญาต CPD

- สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

- เดินทางไปทำงานเองได้

สวัสดิการ

- เบี้ยขยัน

- ค่าอาหาร/วัน

- ค่าตำแหน่ง

- ค่าน้ำมัน/กิโล

- ค่าครองชีพ/วัน

- โบนัสตามผลประกอบการ


top