ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR2-20220725-01
Permanent Staff Sales Chief
เงินเดือน 25,000 – 40,000 เวลาทำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน ระยอง วันหยุด
รายละเอียดงาน

- ดูแลลูกค้าและซัพพลายเออร์

- การจัดการคำสั่งซื้อสำหรับผู้ใต้บังคับบัญชาและการได้มาซึ่งคำสั่งซื้อใหม่

- การจัดการกระบวนการและกำหนดการส่งมอบ

- จัดทำรายงานต่อผู้จัดการฝ่ายขาย(คนไทย)และบางครั้งรายงานต่อผู้จัดการชาวญี่ปุ่น

- จำนวนผู้ใต้บังคับบัญชาคือ 20 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย - หญิง อายุ 28 - 38 ปี

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์การทำงานด้านงานขายอย่างน้อย 3 ปี

- มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขดลวดเหล็ก, วัสดุเหล็กหรือชิ้นส่วนรถยนต์ (เหล็ก โลหะ ฯลฯ) อย่างใดอย่างหนึ่ง

- มีประสบการณ์ Chief หรือ Supervisor อย่างน้อย 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี หากมีคะแนน TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ (TOEIC 600)

- ขับรถยนต์ได้และมีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบขับขี่

- สามารถเดินทางไปทำงานได้สะดวก

- การสื่อสารในชีวิตประจำวันกับคนญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษ แต่เมื่อยากจะมีล่ามร่วมด้วย

สวัสดิการ

- เบี้ยขยัน

- ค่าอาหาร : อาหารกลางวันฟรี

- ค่าที่พัก : (หลังทดลองงาน)

- หากใช้รถของตัวเองในการทำงานมีค่าเบี้ยเลี้ยง 5 บาท / 1 กม. รวมค่าบำรุงรักษา ค่าน้ำมัน ประกัน ฯลฯ

- ประกันภัยกลุ่ม

- ประกันสังคม


top