ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR2-20220907-01
Permanent Staff Technical Manager (Press and Welding Automotive Part)
เงินเดือน 50,000 – 55,000 เวลาทำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน ระยอง วันหยุด
รายละเอียดงาน

- การจัดการบำรุงรักษาและปรับปรุงเครื่องจักร/อุปกรณ์ทั้งหมด

- วิเคราะห์ปัญหาทั้งหมดและพัฒนาแนวทางแก้ไขสำหรับการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษา

- ติดตามแผน PM

- ดูแลจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา, การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ, ทำงานเกี่ยวกับระบบ ISO สัมพันธ์ (IATF 16949, ISO9001)

- บริหารจัดการทีมบำรุงรักษาให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท

- หัวหน้าโครงการ, Kaizen

- New Mold, ควบคุมต้นทุน concept design and master schedule

- ความรับผิดชอบอื่น ๆ ตามและเมื่อฝ่ายบริหารกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย อายุ 40- 45 ปี ปี

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี Engineer และที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในการผลิตและมากกว่า 5 ปีในการผลิตยานยนต์ (Press & Welding)

- มีประสบการณ์การทำงานใน New Model

- มีทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในสาย Automotive (Press machine : Seyi Chinfong, Wasino, Amada' and. Welding. robot QTC Panasonic).

- ทำงานภายใต้ความกดดันและทัศนคติที่ดีได้

- สื่อสารภาษาอังกฤษได้

- เดินทางไปทำงานเองได้

สวัสดิการ

- ค่าอาหาร/วันที่มาทำงาน

- ค่าน้ำมัน(ตามระยะทางจริง)

- ค่าเช่าบ้าน

- เบี้ยขยัน(ผ่านการทดลองงาน)

- ประกันชีวิต

- ประกันสุขภาพ OPD (ผ่านทดลองงาน)

- โบนัสตามผลประกอบการ


top