ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR2-20220907-02
Permanent Staff Technical Supervisor (Press and Welding Automotive Part)
เงินเดือน 30,000 – 35,000 เวลาทำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน ระยอง วันหยุด
รายละเอียดงาน

- การจัดการแม่พิมพ์ จิ๊ก หุ่นยนต์เชื่อม และการซ่อมแซมเครื่องจักรตามกำหนดการผลิต

- วิเคราะห์ปัญหาและดำเนินการแก้ไขในฝ่ายผลิต

- วิเคราะห์สาเหตุและดูแลแก้ไขเครื่องจักรที่เสียกะทันหัน

- ประสานงานและให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนเครื่องมือใหม่ออกสู่ Operation . เป็นไปอย่างราบรื่น

- สนับสนุนปัญหาด้านคุณภาพและการตรวจสอบ

- งานอื่นๆ จากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย อายุ 35 - 40 ปี

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี Engineer และสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในการผลิตยานยนต์มากกว่า 5 ปี(Press & Welding)

- มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงอย่างน้อย 4-5 ปี

- มีทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในสาย automotive (Press machine : Seyi, Chinfong, Wasino, Amada . and. Welding. robot : .OTC. Panasonic)

- ต้องมีประสบการณ์การทำงานในหน้าที่การmaintenance role (machinery,. electricity.) and also PM. (Preventive Maintenance)

- ทำงานภายใต้แรงกดดันและทัศนคติที่ดีได้

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

- เดินทางไปทำงานเองได้

สวัสดิการ

- ค่าอาหาร/วันที่มาทำงาน

- ค่าน้ำมัน(ตามระยะทางจริง)

- ค่าเช่าบ้าน

- เบี้ยขยัน(ผ่านการทดลองงาน)

- ประกันชีวิต

- ประกันสุขภาพ OPD (ผ่านทดลองงาน)

- โบนัสตามผลประกอบการ


top