ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR2-20221028-01
Permanent Staff Logistic Officer
เงินเดือน 23,000-25,000 เวลาทำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร วันหยุด
รายละเอียดงาน

- ทำหน้าที่ประสานงานในส่วนของการออกใบแจ้งหนี้ประเภท D/O, B/L P/L

- เตรียมการขนส่งทั้งหมดตามใบสั่งซื้อ ข้อกำหนดด้านการตลาด และอื่นๆ

- ทำหน้าที่ประสานงานกับบุคคลภายนอกในเรื่องการขนส่ง (W/H, การขนส่ง และผู้ส่งต่อ)

- ทำหน้าที่ประสานงานในส่วนของตัวแทนจำหน่ายหรือลูกค้าในเรื่องการขนส่ง

- สามารถวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไข การลดค่าใช้จ่ายของการขนส่งในระหว่างประสานงาน

- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย-หญิง อายุ 26 -32 ปี

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ละที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Excel / โปรแกรม Express หรือโปรแกรม Winspeed ได้ดี

- มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และประสานงานที่ดี

- สื่อสารภาษาอังกฤษได้

- สามารถเดินทางไปทำงานได้

สวัสดิการ

- เบี้ยขยัน 300 บาท/เดือน

- ค่าเดินทาง 400 บาท/เดือน

- ประกันสังคม

- ประกันกลุ่ม

- ประกันสุภาพ

- โบนัสตามผลประกอบการ


top