ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR2-20221107-01
Permanent Staff Global Accounting Associate (Senior Accounting Officer)
เงินเดือน 45,000 เวลาทำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน ปทุมธานี วันหยุด
รายละเอียดงาน

- รับผิดชอบด้านการบัญชี การทำบัญชี และจัดทำรายงานทางการเงิน

- จัดทำงบประมาณ ติดตามงบประมาณ และดำเนินการบทวิจารณ์ธุรกิจรายไตรมาส

- ทำงานอย่างใกล้ชิดและรายงานโดยตรงต่อ CFO ของกลุ่ม (ตามในอินโดนีเซีย) และผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท (ประจำประเทศไทย)

- วิเคราะห์งบการเงิน ติดต่อประสานงานกับบริษัทภายในกลุ่มเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการจัดการบัญชีธนาคารทั้งหมดอย่างเหมาะสม

- การรายงานกระแสเงินสดเป็นประจำ

- บริหารจัดการสภาพคล่องและเบิกถอนเงินทุนที่เหมาะสมจากบริษัทภายในกลุ่มเพื่อรองรับการลงทุนในอนาคต

- จัดการและดูแลค่าใช้จ่ายทั่วโลก ให้การวิเคราะห์ทางการเงินที่เหมาะสม

- จัดทำและจัดการงบประมาณและรายงานทางการเงิน

- ดำเนินการทบทวนธุรกิจสำหรับสาขาทั้งหมดเพื่อปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ

- จัดเตรียมและจัดการภาษี การตรวจสอบ การระบุและแก้ไขความคลาดเคลื่อน

- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

** ทำงาน 2 ที่ คือ ประจำที่โรงงาน แถวรังสิต นครนายก และมีเข้าออฟฟิศที่สำนักงานใหญ่ ปากเกร็ด นนทบุรี **

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย - หญิง อายุ 30 ปี ไม่เกิน 50 ปี

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีและที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์มากกว่า 5 ปีในด้านบัญชีหรือการเงิน

- ทักษะการสื่อสารทางวาจาและการเขียนที่ดีเยี่ยมในภาษาอังกฤษและภาษาไทย

- มีความเข้าใจหลักการบัญชีและการรายงานทางการเงินเป็นอย่างดี และ กฎหมาย

- มีประสบการณ์ในระบบ SAP

- สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับ Excellent

- การสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ กับชาวอินโดนีเซีย

สวัสดิการ

- เบี้ยขยัน

- โบนัสตามผลประกอบการ


top