ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR2-20221117-01
Permanent Staff Japanese Interpreter
เงินเดือน 20,000-40,000 เวลาทำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน ชลบุรี วันหยุด
รายละเอียดงาน

- ล่ามในโรงงาน และล่ามในออฟฟิศ

- ล่ามในที่ประชุม

- support นายญี่ปุ่น

- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย - หญิง อายุ 25 - 35 ปี

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

- มีประสบการณ์ล่ามภาษาญี่ปุ่นมากกว่า 1 ปี

- มีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับ N2 ขึ้นไป

- สื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีบุคลิกภาพที่ดี

- เดินทางไปทำงานเองได้

สวัสดิการ

- เบี้ยขยัน

- ค่าอาหาร

- ประกันสังคม

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- โบนัส 2 ครั้ง/ปี


top