ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR2-20221123-01
Permanent Staff Installation & Service Engineer (Entry Level)
เงินเดือน 25,000 - 35,000 เวลาทำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร วันหยุด
รายละเอียดงาน

- ดูแล รับผิดชอบการติดตั้งและการบำรุงรักษาสำหรับโซลูชันระบบอัตโนมัติด้านโลจิสติส์ทั้งในไทยและต่างประเทศ

- ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าทั้งหมด

- สนับสนุนกรณีสาธิตที่หน้างานลูกค้า (Support Sales team)

- วางแผนงานบำรุงรักษาและบริการล่วงหน้าสำหรับโซลูชั่นระบบอัตโนมัติด้านโลจิสติส์

- ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย-หญิง อายุ 25 - 35 ปี

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Electronic และ Mechatronics

- มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในการทำงานติดตั้งหรืองานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (ทักษะการสนทนา)

- มีทักษะในการสื่อสารและการเจรจาต่อรองที่ดี

- สามารถทำงานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ได้(หากลูกค้าต้องการ)

- สามารถเดินทางไปทำงานได้

- มีความอดทนต่อแรงกดดันได้ดี

สวัสดิการ

- ค่าน้ำมัน 75%

- โบนัสตามผลประกอบการ


top