ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR2-20230104-01
Permanent Staff Mold Manufacturing Management
เงินเดือน 40,000-50,000 เวลาทำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน สมุทรปราการ วันหยุด
รายละเอียดงาน

- จัดการกระบวนการทำแม่พิมพ์

- สร้างตารางการผลิต

- วางแผนการผลิตและดูแลจัดการกำลังคน

- เจรจา QCD กับลูกค้ากับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

- อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย อายุ 30 - 45 ปี

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์และที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในสายงานแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

- มีความรู้ในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการทำแม่พิมพ์

- มีประสบการณ์การเจรจา QCD กับลูกค้า

- ทักษะภาษาอังกฤษระดับการสื่อสารภายในองค์กร

- ทักษะพื้นฐานใน Word และ Excel

- เดินทางไปทำงานเองได้

- มีความอดทน

สวัสดิการ - ประกันสังคม
- วันหยุดประจำปี
- โบนัส ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ

top