ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR2-20230110-01
Permanent Staff Production Manager
เงินเดือน เวลาทำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน ระยอง วันหยุด
รายละเอียดงาน

- วางแผนและดูแลกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนด

- ดูแลและประสานงานระหว่างทุกหน่วยงานภายในโรงงานเพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

- ปรับปรุงแผนและวิเคราะห์กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

- พัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิต

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย - หญิง อายุ 35 - 45 ปี

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายผลิตหรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี

- มีประสบการณ์ทำงานด้านการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หรือยานยนต์

- มีความรู้เกี่ยวกับ ISO 9001, 14001, IATF16949

- สื่อสารภาษาอังกฤษได้

- สามารถเดินทางไปทำงานได้

สวัสดิการ

- ค่าที่พัก

- ค่าตำแหน่ง

- โบนัส


top