ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR2-20230118-01
Permanent Staff Document Control Officer
เงินเดือน 20,000-30,000 เวลาทำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน ระยอง วันหยุด
รายละเอียดงาน

- รับผิดชอบและติดตามการควบคุมเอกสาร ISO 9001, ISO 14001 และ IATF16949

- รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานเพื่อจัดทำรายงานประจำเดือนและจัดทำเอกสารประกอบการประชุม

- เตรียมเอกสารการประชุม

- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี

- จบการศึกษาระดับปวส. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านการควบคุมเอกสาร ISO 9001/ISO 14001/IATF16949 หรืออย่างน้อย 1 ปี

- มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอกของ IATF16949 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความรู้ความเข้าใจในระบบ IATF16949 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้

- สามารถเดินทางไปทำงานได้

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบ

สวัสดิการ

- ค่าเดินทาง

- โบนัสตามผลประกอบการ


top