ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR2-20230119-01
Permanent Staff Injection Manager
เงินเดือน 40,000-50,000 เวลาทำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน ระยอง วันหยุด
รายละเอียดงาน

- ควบคุมแผนการฉีดให้เป็นไปตามแผน/ควบคุมอะไหล่แผนกหัวฉีด

- ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในแผนกหัวฉีด

- วิเคราะห์สาเหตุของข้อบกพร่องในกระบวนการฉีดและหาทางแก้ไข

- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย อายุ 35-45 ปี

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมฉีดพลาสติกหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในตำแหน่ง Injection Manager หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ปี

- สามารถกำหนดเงื่อนไขการฉีด ซ่อม/บำรุงรักษา แม่พิมพ์/เครื่องฉีดได้ในระดับพื้นฐาน

- มีประสบการณ์ด้านงานฉีดพลาสติกสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สื่อสารภาษาอังกฤษได้

- สามารถเดินทางไปทำงานได้

- มีความอดทนต่อแรงกดดันได้ดี

สวัสดิการ

- ค่าเดินทาง

- ค่าตำแหน่ง

- โบนัสตามผลประกอบการ


top