ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR2-20230206-02
Permanent Staff Assistant Manager (BU Department)
เงินเดือน 30,000-50,000 เวลาทำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน ชลบุรี วันหยุด
รายละเอียดงาน

- ควบคุมดูแลการทำงานของแผนก CS Import Team (จัดการทีมพิธีการศุลกากรนำเข้าและส่งออก)

- ควบคุมดูแลสาขาแหลมฉบัง (Overall control Leamchabang and Airport branch office)

- ประสานงานกับลูกค้านอกสถานที่ (ประสานงานและเข้าพบลูกค้าตามคำขอ)

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย - หญิง อายุ 35 - 45 ปี

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 8 ปี ในด้านงานพิธีการศุลกากร Customs Clearance

- ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร และมีการต่ออายุอย่างต่อเนื่อง

- สามารถขับรถเองได้ในกรณีที่ไปติดต่อลูกค้าได้ (มีรถบริษัทให้ใช้)

- สื่อสารภาษาอังกฤษได้

- มีความขยัน อดทน

- เดินทางไปทำงานเองได้

สวัสดิการ

- เบี้ยขยัน

- ค่าอาหาร

- ค่าตำแหน่ง

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- โบนัสตามผลงาน


top